Stránky

4. srpna 2018

8SMIČKA


Jsou to už čtyři měsíce, co se umění odstěhovalo do Humpolce! Do krásného černého domu, s komínem tak vysokým, že se mi ani nevešel na fotku. V tom domě se kdysi předla vlna, dnes v něm bydlí zóna pro umění 8smička. Umění je zde návštěvníkům (i těm nejmenším) předkládáno velmi promyšleně, s důvtipem a v naprosto vřelé atmosféře.